Geopak - Tổng quan biên tập mặt cắt ngang

Date: 22/09/2015
Geopak và InRoad cùng cách tiếp cận biên tập mặt cắt ngang. Chương trình có ưu điểm, cho phép người dùng xem trước kết quả mặt cắt tương ứng với các trường hợp bề mặt tự nhiên. Từ đó có thể hiệu chỉnh lại định nghĩa mặt cắt ngang trước khi áp mặt cắt ngang này cho tuyến.

:
More
Về đầu trang