Geopak - nhập Civil Cell mẫu vào dự án

Date: 15/09/2015
Công nghệ OpenRoad có trong Geopak, InRoad, thông qua công cụ Civil Cell giúp tiết kiệm thời gian thực hiện dự án, nhờ kế thừa được Civil Cell từ file mẫu. File này có thể tham chiếu cho dự án cùng một lúc. Khi đã trở thành đối tượng của dự án, người thiết kế có thể tùy chỉnh lại theo ý mình.

Video này giới thiệu cách lấy Civil Cell từ file mẫu vào dự án mới.

Có thể tạo sẵn một số mẫu:

1. Các loại quy mô đường

2. Tạo nút giao

3. Tạo bó vỉa

4. Tạo đoạn chuyển làn xe trong nút giao khác mức và đảo tròn

.......

 

:
More
Về đầu trang