Bentley trình tự BIM cho công trình cầu

Date: 02/06/2019
Nguồn: Bentley Institute Trình tự BrIM(Bridge Information Modeling) dùng sản phẩm của Bentley

Trình tự BrIM(Bridge Information Modeling) dùng sản phẩm của Bentley. Nguồn: Bentley Institute

Bước 1: Roadway (dùng ConceptStation, OpenRoads, mô hình địa chất dùng Geotechnical Reporting);

Bước 2: Bridge (thiết kế và phân tích nội lực dùng RM Bridge, LEAP Bridge; Mô hình học dùng OpenBridge Modeler; chi tiết kế cấu dùng ProStructures); Bước 3: Visualization and Collaboration (dùng MicroStation, LumenRT, ProjectWise Navigator);

Bước 4: Operation & Maintenance (dùng Inspection = InspectTech, Load rating=LARS, Routing &Permiting=SUPERLOAD)

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

Mô tả hình

 

More
Về đầu trang