EPA SWMM 5.0 - Mô phỏng thủy lực mạng lưới thoát nước đô thị

Lựa chọn mô hình thủy lực
Khi phân tích mạng lưới thoát nước, lựa chọn mô hình thủy lực rất quan trọng, trong SWMM đưa ra ba lựa chọn về mô hình thủy lực: Steady flow, Kinematic wave, Dynamic wave. Mỗi mô hình có thuộc tính khác nhau. Free
LID (Low Impact Development) trong SWMM 5.1
LID = Low Impact Development đã được đưa vào SWMM 5, với 5 loại công trình khác nhau, với mục đích tính toán thiết kế các công trình thoát nước trên lưu vực để giảm dòng chảy mặt. 5 mô hình này bao gồm: Bio-Retention, Infiltration Trench, Porous... Free
Pham Ngoc Sau 0902534019
Pham Ngoc Bay 0972290107
Le Khanh Trinh
Luong Thanh Anh
Nguyen Van Hieu
Nguyen Van Chi Duc
KYTHUATDOTHI.COM © 2005-2019
Thiên Đường mua sắm,Đồ gia dụng, Quạt & Máy nóng lạnh, Máy tính và Laptop