Trắc nghiệm nền móng theo 22TCN 272-05- phần 1

Date: 25/05/2015
Trắc nghiệm nền móng theo 22TCN 272-05- phần 1

Mô hình cọc và đất nền 3D (nguồn internet), có thể dùng phần mềm Plaxis 3DF, hoặc FB Pier để mô hình tính toán

 

Câu 1: Đất gồm bao nhiêu pha?

A.3
B.1.
C.2.
D.Câu trả lời khác.

Câu 2: Sức chịu tải của cọc theo đất nền gồm mấy thành phần

A.2
B.1
C.3
D.Cả A, B đều đúng

Câu 3: Khoảng cách giữa các tim cọc đóng trong bệ tối thiểu bằng bao nhiêu lần đường kính cọc d?

A.2d.
B.2,5d.
C.3d.
D.1.5d.

Câu 4: Khoảng cách tối thiểu từ mép ngoài bệ móng đến mép ngoài, cọc ngoài cùng theo 22TCN 272-05 là.

A.225mm
B.200mm
C.230mm
D.235mm

Câu 5: Khoảng cách từ đầu cọc đến vị trí móc cẩu cọc bằng bao nhiêu lần chiều dài cọc L?

A.0.25L
B.0.27L
C.0.26L
D.0.28L

:
Về đầu trang