Video kết nối Revit +Ciivl 3D+Naviswork với BIM 360 Glue

Date: 12/04/2017
Video kết nối Revit +Ciivl 3D+Naviswork với BIM 360 Glue, làm việc nhóm mọi lúc mọi nơi, cho các bên tham gia dự án. như chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, thẩm tra, giám sát, đơn vị thi công.

 

Mô hình hạ tầng trong Civil 3D.

Mô hình cầu trong Revit

Xuất mô hình lên BIM360 Glue để quản lý.

Xuất mô hình từ BIM 360 Glue vào Naviswork để quản lý.

Để học online các bạn liên hệ qua facebook: https://www.facebook.com/bay.ngoc

:
More
Về đầu trang