Thêm thông tin địa chất vào mô hình trong Revit

Date: 31/05/2017
Thêm thông tin mô hình thông số địa chất các lớp đất vào trong Revit để quản lý số liệu báo cáo khảo sát địa chất phục vụ công tác thiết kế, tính toán biện pháp thi công, trong công tác tăng cường sửa chữa nền móng công trình cầu.

Family dùng để tạo tham số địa chất, dùng familly Adaptive để sau này kết hợp với Dynamo+Excel để đưa thông tin địa chất vào từng vị trí hố khoanm từng vị trí mẫu.

Kết quả load family thông tin địa chất vào dự án.

Kết quả đưa thông tin địa chất lên BIM 360 Glue-để đơn vị quản lý khai thác và chủ đầu tư kiểm tra số liệu địa chất.

:
More
Về đầu trang