BIM360 TEAM -Mời thành viên-ghi chú, Live Revitual_view Model 3D mố cầu

Date: 04/12/2017
BIM360 TEAM -Mời thành viên-ghi chú; mời Scan QR code để đọc mô hình mố cầu trực tiếp.

Mời các bạn Live Revitual_view Model 3D 3D mố cầu.

 

Mời các thành viên tham gia dự án thông quan email.

Mô hình 3D mố cầu trực tiếp trên nền Web

Tạo các ghi chú trong dự án trên BIM360 Team.

 

:
More
Về đầu trang