BIM 360-Môi trường dữ liệu chung-CDE

Date: 28/12/2017
BIM 360-hướng dẫn cài đặt autodesk desktop connector link dữ liệu BIM 360 với máy tính, điện thoại ,iPad, tạo môi trường dữ liệu chung CDE

Giao diện BIM 360 Team trên web

Giao diện BIM 360 trên điện thoại.

Giao diện BIM 360 Team trên máy tính

 

:
More
Về đầu trang