Tính toán mố cầu theo mô hình 3D

Date: 15/01/2016
Tính toán mố cầu theo mô hình 3D dùng phần Midas GTS NX

 

Mô hình 3D mố cầu

Mặt cắt ngang mố.

Kết quả phân tích chuyển vị của mố

Kết quả nội lực trong bệ móng mố

Kết quả biểu đồ mô men trong cọc.

 

:
More
Về đầu trang