GTS-tính toán hầm xuyên núi-phần 1

Date: 29/02/2016
GTS-tính toán hầm xuyên núi theo công nghệ NATM-phần 1

Mặt cắt ngang hầm và tải trọng tác dụng

 

:
More
Về đầu trang