Midas Gen-Tính toán nhà công nghiệp

Date: 11/12/2015
Midas Gen-Tính toán nhà công nghiệp; nhà xưởng

 

Kết cầu nhà công nghiệp dùng kết cấu thép, sau khi tính toán nội lực dùng Midas Gen, xuất kết quả sang Midas Set để kiểm toán liên kết  và nền móng.

Kiểm toán thanh thép chương trình tự động thiết kế tối ưu theo các tiêu chuẩn ACI, Eurocode, BS....

hình 2: Mô hình kết cấu dàn

Kết quả mô hình trong phần mềm Midas Gen 2015.

Kết quả biểu đồ mô men trong kết cấu

kết quả ứng suất trong các thanh.

kết quả chuyển vị trong các thanh.

 

:
More
Về đầu trang