Midas Gen-Tính toán công trình bê tông cốt cứng

Date: 18/12/2015
Tính toán kết cấu bê tông cốt thép hình 1. Đặt vấn đề. Kết cấu bê tông cốt thép là giải pháp thường được các nhà thiết kế lựa chọn nhiều hơn kết cấu bê tông cốt thép hình (sau đây gọi là “bê tông cốt thép cứng”) trong thiết kế các kết cáu chịu nén uốn. Lý do một phần bởi vì trong các tiêu chuẩn thiết kế hiện nay chưa đề cập nhiều đến các quy định thiết kế hoặc vẫn tồn tại sự không thống nhất giữa các quy định của các tiêu chuẩn khác nhau ( kể cả các tiêu chuẩn nước ngoài); phần khác là sự lo ngại tính dẻo (ductility) của kết cấu bê tông cốt cứng kém hơn bê tông cốt thép thường, đặc biệt đối với các kết cấu công tỳinh trong vùng có động đất. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu, thực nghiệm cho thấy khi có cấu tạo hợp lý, kết cấu bê tông cốt cứng có khả năng chịu lực lớn, đồng thời có độ “dư” (redundancy) chịu lực trong trường hợp khi phần bê tông đã bị phá hoại dưới tác động động đất mạnh.

 

Hình 1: Mô hình kết cấu bê tông cốt cứng trong Midas Gen

Hình 2: Mặt bằng công trình

Hình 3: Khai báo mặt cắt ngang bê tông cốt cứng trong Midas Gen

 

Hình 4: Mô hình tầng một

Hình 5: Cách gán vật liệu

Hình 6: Khai báo cốt thép kiểm toán kết cấu bê tông cốt cứng.

:
More
Về đầu trang