Midas Desgin +2016- giới thiệu tại VNCC- trung tâm thiết kế

Date: 25/03/2016
Midas Desgin +2016- giới thiệu tại VNCC- trung tâm thiết kế- thành phố Hồ Chí Minh

 

Hình 1: Kiểm toán cột chịu nén uốn đồng thời.

Chụp hình kỷ niệm cùng VNCC trung tấm thiết kế thành phố Hồ Chí Minh.

 

:
More
Về đầu trang