Midas FEA-Tính toán dầm PSC dự ứng lực

Date: 27/11/2016
Midas FEA-Tính toán dầm PSC dự ứng lực- mô hình phần tử khối. Các bài học sẽ được phát Live Stream trên trang: https://www.facebook.com/kythuatgiaothong các bạn đón xem;

Các bài học sẽ được phát Live Stream trên trang: 

https://www.facebook.com/kythuatgiaothong các bạn đón xem;

Kết quả tính toán ứng suất trong cáp dự ứng lực và ứng suất trong dầm.

 

 

 

:
More
Về đầu trang