Midas Civil-Khai báo dầm BTCT DUL-liên hợp bản mặt cầu

Date: 14/04/2016
Midas Civil-Khai báo dầm BTCT DUL-liên hợp bản mặt cầu

Hình 1: Khai báo cầu dầm BTCT DUL liên hợp bê tông bản mặt cầu

Hình 2: Khai báo mặt bằng cầu

Hình 3: Khai báo trụ cầu

Hình 4: Khai báo số lượng dầm chủ

Hình 5: Khai báo dầm ngang

Hình 6: Khai báo tải trọng DW

Hình 7: Khai báo cốt thép thường trong dầm.

Hình 8: Khai báo cốt thép dự ứng lực

:
More
Về đầu trang