Hội thảo kỹ thuật của Midas IT Vietnam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Date: 22/04/2016
ngày mùng 6 và 7 tháng 05/2016 cho tất cả các lĩnh vực kỹ thuật của kỹ sư kết cấu và kỹ sư địa kỹ thuật.

Nội dung chương trình Hội thảo:
1. Thứ 6 ngày 06/05/2016 (08h30-12h00): Hội thảo Kết cấu Xây dựng - Phân tích & Thiết kế nhà cao tầng bê tông cốt thép (Midas Gen/ Design+/ Dshop).
2. Thứ 6 ngày 06/05/2016 (13h00-17h00): Hội thảo Địa kỹ thuật - Bài toán phân tích, gia cường ổn định mái dốc và xử lý nền đất yếu (Midas SoilWorks - Soft Ground and Slope Modules).
3. Thứ 7 ngày 07/05/2016 (08h30-12h00): Hội thảo Kết cấu Cầu đường - Phân tích & Thiết kế cầu bê tông DUL mặt cắt liên hợp theo AASHTO 12 (Midas Civil).
4. Thứ 7 ngày 07/05/2016 (13h00-16h00): Thực hành với chương trình Midas theo ví dụ cụ thể.
Trân trọng gửi tới các kỹ sư và sinh viên Link đăng ký chương trình hội thảo.

https://docs.google.com/forms/d/1m2c-gUoU7lOBwRmFW6R6nb7_XEYspaixL2B2gEiyyI4/vitual_viewform?c=0&w=1

Địa điểm:Dự kiến tổ chức Hội thảo: Phòng hội thảo, Khách sạn Đại Nam, Số 79 Trần Hưng Đạo, Quận 01, Tp. Hồ Chí Minh.

:
More
Về đầu trang