Excel-Mố cầu phần 3 tính toán tải trọng:LL PL WS WL

Date: 22/01/2015
Excel-Mố cầu phần 3 tính toán tải trọng: hoạt tải xe (LL); tải trọng người đi bộ trên cầu (PL), tải trọng gió lên kết cấu (WS); tải trọng gió lên xe cộ (WL)

Hình cách xếp xe trên đường ảnh hưởng lực cắt để tính toán phản lực gối tác dụng lên mố cầu

:
More
Về đầu trang