Đề cương khóa học online tính toán mố trụ cầu-bản mặt cầu dùng Mathcad

Date: 25/02/2019
Đề cương khóa học online tính toán mố trụ cầu-bản mặt cầu dùng Mathcad theo tiêu chuẩn AASHTO LRFD

Khóa học sẽ dựa theo ví dụ tính toán bằng tiếng Anh mới nhất theo link sau:

https://wisconsindot.gov/Pages/doing-bus/eng-consultants/cnslt-rsrces/strct/bridge-manual.aspx

Sẽ học các Chapter 12- Abutment (mố cầu); Chapter  13- Piers (trụ cầu); Chapter 18- Concrete Slab Structures (bản mặt cầu)

Chi tiết từng chương các bạn xem trước trong link trên.

Xếp xe xác định lực tác dụng lên mố cầu

Tính toán xà mũ trụ theo mô hình dàn ảo;

Xếp tải trọng lên mô hình dàn ảo để tính toán cốt thép xà mũ trụ.

Tất cả sẽ có trong khóa học:

Các bạn có nhu cầu đăng ký theo link facebook: https://www.facebook.com/bay.ngoc

 

:
More
Về đầu trang