Xuất nhập mạng lưới cống từ Civil sang Excel

Date: 13/02/2014
Trong quá trình thiết kế mạng lưới thoát nước bằng Civil 3D cần phải thống kế khối lượng mạng lưới và cập nhật lại đường kính cống từ file đã tính toán thủy lực từ Excel vào lại trong Civil 3D. Để thuận tiện cho công việc này, xin giới thiệu với các bạn tiện ích mạng lưới. Các bài viết tiếp theo sẽ gới thiệu chi tiết cách lập trình nên đoạn mã này từ C#.NET

Ví dụ có mạng lưới cống cần xuất

Kết quả xuất sang Excel

Để load tiện ích sử dụng lệnh NETLOAD

Xuất thông tin mạng lưới ra Excel lệnh: EXPORTTOEXCEL

Nhập thông tin đường kính lại cho mạng lưới từ Excel: IMPORTFROMEXCEL

Link load tiện ích: https://www.mediafire.com/?a5w3pv7zzcxc6k1

:
More
Về đầu trang