Giới thiệu về .NET cho AutoCAD Civil 3D

Date: 11/02/2014
Cùng với sự phát triển của AutoCAD Civil 3D, lập trình ứng dụng nền hướng đối tượng cho phần mềm này ngày càng được phát triển. Trong phạm vi bài viết này xin giới thiệu đôi nét về vấn đề này.

Hiện nay để lập trình hướng đối tượng cho AutoCAD Civil 3D có thể lựa chọn một số ngôn ngữ lập trình sau:

.NET API  = lập trình cho bất kỳ ứng dụng nào mà người dùng nghĩ ra dựa trên các đối tượng đã có của Civil 3D. Đặc biệt là chạy ứng dụng sẽ nhanh hơn COM API. Để sử dụng .NET API, cần cài đặt chương trình Microsoft Visual Studio 2008 SP1 hoặc phiên bản cao hơn càng tốt.

COM API  = điển hình của ứng dụng này là lập trình VBA cho Civil 3D. VBA có thể được cài thêm từ trang chủ của Autodesk, trong bộ cài AutoCAD Civil 3D không có sẵn.

Custom Draw API (in C++)  = ứng dụng này chủ yếu cho việc render các đối tượng, để dùng ứng dụng này cần cài đặt Microsoft Visual Studio

Theo khuyến cáo của Autodesk, nên sử dụng .NET để lập trình cho Civil 3D, vì ngôn ngữ này sẽ được phát triển mạnh trong tương lai, và Autodesk cũng có nhiều ví dụ mẫu cũng như hướng dẫn cụ thể.

.NET điển hình nên dùng cho lập trình ứng dụng Civil 3D là C#, khi cài đặt bộ phần mềm Microsoft Visual Studio sẽ có chương trình này.

Vấn đề là tại sao nên lập trình ứng dụng thêm cho AutoCAD Civil 3D.

Giúp cho kỹ sư làm việc nhanh hơn, ví dụ, trong một khu đô thị có nhiều tuyến đường, nếu chỉ làm Civil 3D đơn thuần, bạn phải xuất trắc dọc từng tuyến một bằng cách liên tục lặp lại lệnh đã có của Civil 3D. Để rút ngắn thời gian công việc này lại bạn có thể phát triển một ứng dụng nhỏ bằng .NET, thông qua một lần nhập lệnh, toàn bộ các tuyến đường có trong khu vực thiết kế sẽ được xuất trắc dọc tự nhiên, đề xuất trắc dọc thiết kế.....

Cứ như vậy càng phát triển được nhiều ứng dụng thời gian công việc của người kỹ sư càng được rút ngắn.

Để tiến hành lập trình .NET cho Civil 3D, có thể tham khảo một số tài liệu:

1. http://docs.autodesk.com/CIV3D/2014/ENU/Developers_Guide/index.html

2. http://docs.autodesk.com/CIV3D/2014/ENU/API_Reference_Guide/index.html

3. http://adndevblog.typepad.com/infrastructure/

 

:
More
Về đầu trang