Phân tích nội lực và bố trí cốt thép mố cầu

Date: 24/11/2013
www.kythuatdpthi.com. Giới thiệu với các bạn phần mềm GeoStructural Analysis, dùng tính năng phân tích nội lực mố cầu bất kỳ. theo nhiều loại tiêu chuẩn khác nhau. Với giao diện thân thiện và kết quả xuất ra file word rất thuận lợi trong tính toán, giảm thời gian tính toán và thiết kế tối ưu kích thước mố.

Sau đây là một số hình ảnh của phần mềm.

Hình 0: Thiết lập hệ số tải trọng theo các qui trình khác nhau như (DC, DW, EH, EV,......)

Hình 1: Kích thước tổng quát mố cầu

Hình 2:Khai báo kích thước tường thân và tường đỉnh.

Hình 3: Khai báo kích thước tường cánh

Hình 4: Khai báo kích thước mặt bằng mố

Hình 5: Kiểm tra cốt thép mố

:
More
Về đầu trang