04/6/2019-Khai giảng lớp GeoSlope phân tích ổn định mái dốc online

Date: 21/05/2019
Tính toán ổn định nền đường đắp theo 22TCN 262-2000. Khai giảng ngày 04/6/2019 học online. Học theo đề bài công trình thực tế của người học

Các nội dung lớp học.

Cách lựa chọn số liệu địa chất khai báo vào mô hình

Khai báo tải trọng, vải địa kỹ thuật, cọc bê tông cốt thép.

Phân tích ổn định tổng thể tường chắn bê tông cốt thép. tường chắn cọc ván dự ứng lực

Phân tích ổn định mái dốc hồ điều hòa, mái dốc hố đào, mái dốc nền đường đắp trong khu đô thị

Học với phần mềm GeoSlope 2018.

Các buổi học đều có ghi lại video để học viên xem lại.

Đăng ký học liên hệ với thầy Bảy qua facebook: https://www.facebook.com/bay.ngoc

Mô tả hình

Mô tả hình

 

More
Về đầu trang