Flowmaster - Video hướng dẫn tính giếng thu

Date: 22/12/2015
Flowmaster - là công cụ giúp người kỹ sư kiểm tra nhanh khả năng thu nước của các loại giếng thu, từ đó xác định lựa chọn loại giếng thu nước mưa nào là phù hợp

:
More
Về đầu trang