Flowmaster - Tính toán khả năng nhận nước của giếng thu

Date: 15/12/2015
Flowmaster - tính toán được khả năng nhận nước của 4 loại giếng thu điển hình và tương ứng với vị trí đặt giếng thu.

Tính toán khả năng nhận được của giếng thu sẽ quyết định việc dùng loại lề thu nước và bó vỉa dạng gì, khoảng cách giữa các giếng thu sẽ phụ thuộc vào dốc dọc đường. Khi các thông tin này được tính toán cẩn thận sẽ giúp cho bài toàn cao độ nền và thoát nước mưa sẽ tối ưu hơn.

Lựa chọn loại tương ứng tại vị trí nào sẽ là tối ưu thu nước. Thông qua Flowmaster giúp chúng ta nhận định nên đặt ở đâu là tốt nhất.

Kết quả từ phần mềm

Lý thuyết thủy lực tính toán khả năng nhận được của giếng thu sẽ giới thiệu với các bạn ở bài tiếp theo.

:
More
Về đầu trang