Flowmaster - Tính toán dòng chảy

Date: 11/11/2015
FlowMaster là một phần mềm của hãng Bentley rất dễ sử dụng. Với các của sổ chương trình đơn giản nhằm hổ trợ các kỹ sư trong việc thiết kế và phân tích thủy lực, dòng chảy của nước trong cống, mương hở, kênh hở, đập tràn và nhiều hơn nữa.

FlowMaster tính toán dòng chảy, vận tốc nước , độ sâu, và áp lực dựa trên nhiều công thức nổi tiếng: Darcy-Weisbach, Manning's, Kutter's, và Hazen-Williams. Nó cũng sử dụng phương pháp HEC-22 để tính toán cống băng đường loại lớn trên các đường cao tốc, tính toán lưu lượng đầu vào, và tính toán thoát nước cho các lớp kết cấu áo đường….
FlowMaster cho phép giải quyết các vấn đề bạn muốn, tính toán các giải pháp từ các thông số bạn cung cấp, đưa ra kết quả trên các dạng bảng, biểu đồ, mặt cắt ngang. Những biểu đồ hoặc báo cáo đó các bạn có thể xem trên màn hình, copy lưu vào một tập tin khác hoặc in trực tiếp trừ chương trình.

:
More
Về đầu trang