Flow 3D - mô phỏng thủy lực công trình - Overvitual_view

Date: 11/09/2015
Flow 3D - là phần mềm chuyên cho mô phỏng dòng chảy, trong lĩnh vực thủy lực, nó được áp dụng để mô phỏng thủy lực công trình. Diễn tiến và trạng thái dòng chảy qua các công trình: Đập tràn, giếng tiêu năng, sói lỡ và bồi lắng, xói lỡ mố, trụ cầu, tiêu năng cửa xả....mô phỏng nhằm mục đích lựa chọn kích thước công trình hợp lý, đảm bảo an toàn cho công trình.

Mô phỏng sói trụ cầu

Dòng chảy qua đập tràn

Tiêu năng hạ lưu công trình

Diễn tiến dòng chảy mùa lũ vào các nhánh sông

:
Về đầu trang