Firm

SEAPE - Our Affiliations and Clients

Date: 16/07/2015
SEAPE, hiện nay đã và đang thực hiện tư vấn phụ và chính cho các khách hàng ở Mỹ và ở Việt Nam, Myanmar. Các đối tác có thể kể đến như sau:

- Calibre Engineering Inc. - U.S.A.; Website:www.calibre-engineering.com/

- SEAR P+D Team - U.S.A. - Planning Architecture and Civil Engineering Team

- Fabre Engineering - U.S.A.

- San Engineering - U.S.A.

- Myanmar D&C Engineering - MYANMAR; Contractor and Construction Team

- Meinhardt Consultant - VIETNAM

- Urban Development Design and Software Training Center, VIETNAM; Website:www.trainingcivil.com/

- Structerre Consultant Engineer - AUSTRALIA; Website:www.structerre.com.au/

- Arcasia Co., Ltd - Planning - Landscape - Architecture - Interior; HCMC, Vietnam

- Atlas Industries Vietnam Ltd - Architecture and Civil Engineer, VIETNAM; Website:www.atlasindustries.com/

- Industrial & Civil Designing Consulting Joint Stock Company, VIETNAM; Website:www.idco.com.vn/

- BIM Factory, VIETNAM - SINGAPORE; Website:www.the-bim-factory.com/

 

:
More
Về đầu trang