FB Pier -Tính toán trụ thân cột

Date: 29/05/2019
Khai báo trụ thân cột, xà mũ mặt cắt thay đổi, cọc xiên trong FB Pier. các bạn có thể đăng ký học online.

Khai báo trụ thân cột, xà mũ mặt cắt thay đổi, cọc xiên trong FB Pier. các bạn có thể đăng ký học online.

Mô tả hình

Sơ đồ tính toán trụ thân cột

Mô tả hình

Mô hình trụ thân 

Mô tả hình

Khai báo lực tác dụng lên gối cầu

Mô tả hình

Biểu đồ mô men trong xà mũ trụ

 

Các bạn đăng ký học liên hệ với thầy Bảy qua facebook.

https://www.facebook.com/bay.ngoc

More
Về đầu trang