FB Pier 5.4-Video Tính toán móng cọc-học online

Date: 22/05/2019
FB Pier 5.4-Tính toán móng cọc-học online

Video của lớp học online tính toán móng cọc dùng phần mềm FB Pier5.4.

Mô tả hình

Khai báo cọc xiên trong FB Pier

 

Để đăng ký học các bạn liên hệ với facebook thầy Bảy: https://www.facebook.com/bay.ngoc

More
Về đầu trang