DVD Midas Civil tính toán cống ngang đường, cầu bản, mố, trụ thân cột

Date: 26/03/2016
DVD Midas Civil tính toán cống ngang đường, cầu bản, cầu nhịp giản đơn, mố, trụ thân cột .

Nội dung DVD Midas Civil tính toán cống ngang đường, cầu bản,  mố, trụ thân cột bao gồm

Phần A: Tài liệu

1.     Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05, AASHTO 2012;

2.     Bản vẽ dầm I24.54m tham khảo;

3.     Mẫu thuyết minh tính toán dầm;

4.     Thông số cường độ kháng cắt không thoát nước Su, Cu để khai báo móng cọc;

5.     TCVN 10304-2014 Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc để tính toán hệ số nền;

6.     Bản vẽ dầm bản rỗng 18m;

7.     Hướng dẫn thiết kế trụ thân cột;

8.     File Mathcad, excel bảng tính mố trụ cầu, tính hệ số nền;

Phần B: Nội dung video

1.     Cống hộp ngang đường;

2.     Cầu bản;

3.     Kết cấu dầm bản rỗng (Khai báo mặt cắt ngang do người dùng tự định nghĩa).

4.     Hoạt tải do người dùng tự định nghĩa;

5.     Tải trọng gió;

6.     Tải trọng nhiệt độ;

7.     Mô hình trụ thân cột (gồm 8 phần);

8.     Mô hình mố cầu.

9.     Kiểm toán kết cấu và xuất kết quả;

Liên hệ: KD-Training, 425/22 Nguyễn Đình Chiểu,Q.3, tp. HCM. số điện thoại: 08 38 342 602 or 0966 2121 20. Email: hieunguyen.seape@gmail.com

:
More
Về đầu trang