DVD-KHÓA HỌC CIVIL 3D 2017 THIẾT KẾ SAN NỀN – THOÁT NƯỚC MƯA

Date: 16/12/2015
Để đáp ứng nhu cầu và thuận tiện cho các bạn ở xa khó khăn khi tham gia khóa học trực tiếp tại trung tâm. Các bạn có thể mua DVD gồm các video hướng dẫn và các files thực hành để tự luyện tập và có thể trao đổi thêm các vấn đề gặp phải trong quá trình luyện tập với các thành viên hướng dẫn của trung tâm trên trainingcivil.com.

Nội dung DVD bao gồm:

1.       Các video hướng dẫn thực hành.

2.       Các files dữ liệu để học viên có thể luyện tập theo video.

3.       Giới thiệu một hệ thống folder làm việc theo Mỹ: Cách đặt tên file, chia sẽ dữ liệu khi thực hiện dự án.

4.       DVD bao gồm 19 Video bằng tiếng việt với nội dung thiết kế san lấp và thoát nước mặt (khoảng 2 Gb):

     4.1   Tổng quan về phần mềm civil 3D.

     4.2   Cách tạo bề mặt tự nhiên.

     4.3   Phân tích bề mặt tự nhiên

     4.4   Nội suy cao độ cho bề mặt

     4.5   Tạo bề mặt thiết kế bằng featureline.

     4.6   San lấp cơ bản cho bãi đỗ xe.

     4.7   Dùng Point Group xuất bản dữ liệu.

     4.8   San lấp chi tiết cho bãi đỗ xe.

     4.9   Thiết kế mạng lưới thoát nước mưa.

     4.10 Xử lý giao cắt nước mưa-nước thải trên trắc dọc.

     4.11 Tạo ô thửa, phân lô bằng chức năng parcel.

     4.12 Tạo bề mặt hồ điều tiết

Các bạn có thể ghé địa chỉ 425/22 Nguyễn Đình Chiểu các ngày trong tuần để liên hệ mua DVD. Hoặc các bạn xa có thể gửi thông tin đăng ký mua đĩa: Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ  đến mail hieunguyen.seape@gmail.com- SĐT: 0966212120

  

:
More
Về đầu trang