MỞ LỚP TRAINING GIẢI PHÁP THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ HẠ TẦNG BẰNG CÔNG NGHỆ BIM NGÀY 21-11-2017 ONLINE+OFFLINE

Date: 07/11/2017
Sau khi thiết kế xong hạ tầng bằng Civil 3D, bước tiếp theo là triển khai chi tiết mô hình và khai thác thông tin mô hình. Phân chia công việc giữa các nhóm và mỗi phần việc trên mỗi phần mềm. Khóa học này nhằm hướng tới mục tiêu thác thông tin mô hình, để có được khối lượng chi tiết cho các hạng mục hạ tầng: "MÔ HÌNH CHI TIẾT, BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG, QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ"

Một số hình trích từ dự án thực tế đã thực hiện bằng các phần mềm Civil 3D, Revit, Dymano, Naviswork,Inventor,BIM360,BIMGlue - gọi là chuỗi công nghệ BIM.

Khai báo mẫu mặt cắt bằng SubassemblyComposer và gắn Naming and coding phục bóc khối lượng và quản lý mô hình 

Mô hình khuôn mẫu trong cửa xả , công hộp, hố ga trong Inventor

Sử dung Infrastructure Part Editor đưa mô hình từ Inventor sang Civil 3d và Infrawork

Triển khai chi tiết cốt thép bằng Revit

Quản lý mô hình thông tin trên IPad

:
More
Về đầu trang