Khóa học tính toán kết cấu hạ tầng tháng 07-2017

Date: 04/06/2017
Dự kiến sẽ khai giảng vào đầu tháng 7 năm 2017. Mời các bạn quan tâm tham gia khóa học. Mục tiêu khóa học, giúp cho kỹ sư và snh viên, hiểu và có thể lập được các bảng tính toán, nhằm tối ưu thiết kế. Một phương án hay phải được bắt đầu từ chi tiết nhỏ nhất.

Đề cương chi tiết khóa học

 

:
More
Về đầu trang