Khóa học 07/03/2017 - Thiết kế đường, san lấp, thoát nước mưa

Date: 17/01/2017
Tập trung là nền tảng lý thuyết, nguyên lý thiết kế, giúp học viên hiểu bản chất vấn đề. Trong quá trình học sẽ lồng ghé các cụm từ tiếng Anh chuyên ngành, nhằm giúp các bạn làm quen các từ chuyên ngành, thuận tiện cho việc đọc tài liệu.

ĐỀ CƯƠNG

THIẾT KẾ ĐƯỜNG, SAN LẤP, THOÁT NƯỚC MƯA

STREET DESIGN, GRADING and  EARTHWORK, STORM DRAINAGE DESGIN

Mục tiêu khóa học:

Tập trung là nền tảng lý thuyết, nguyên lý thiết kế, giúp học viên hiểu bản chất vấn đề.

Tóm tắt các ý chính nhất của ba nội dung bao gồm thiết kế đường, san lấp, thoát nước mưa. Nhằm giúp học viên thấy được mối liên hệ mật thiết của ba hạng mục này.

Khi học ngoài lý thuyết, học viên sẽ được thực hiện ngay trên các dự án thực tế của văn phòng đã thực hiện.

Trong quá trình học sẽ lồng ghé các cụm từ tiếng Anh chuyên ngành, nhằm giúp các bạn làm quen các từ chuyên ngành, thuận tiện cho việc đọc tài liệu.

Ngoài việc tư duy thiết kế theo tiêu chuẩn Việt Nam, khóa học sẽ hướng dẫn học viên các nội dung mới từ tiêu chuẩn Mỹ.

Quan trọng nhất là hình thành tư duy thiết kế cho kỹ sư và thiết kế tối ưu là gì.

Các giai đoạn thiết kế của một dự án thực tế của hạ tầng đô thị.

Nội dung khóa học

Phần 1: Thiết kế đường

1.       Phân cấp đường - Classification of Streets

2.       Các vấn đề cần  quan tâm khi thiết kế - Design considerations

a.       Lưu lượng xe – Traffic Volumes

b.       Đặc tính người lái xe – Driver Characteristics

c.       Đặc tính các loại xe – Vehicle Characteristics

d.       Quay đầu xe và lối tiếp cận – Circulations and Access

e.       Lối dành cho người đi bộ - Pedestrians

f.        Lối dành xe đạp – Bicyclists

g.       Lối dành cho người tàn tật – Curb-Cut Ramps

h.       Tầm nhìn – Sight Distance

3.       Các thành phần của mặt cắt ngang đường – Cross-Sectional Elements

a.       Thiết kế đường đỏ - Profile Grade Line (PGL)

b.       Phần xe chạy – Lanes

c.       Dốc ngang đường – Cross Slope

d.       Dãi phân cách – Medians

e.       Bó vỉa và rãnh thu nước mưa – Curb and Gutter

f.        Vỉa hè và khoảng bố trí hạ tầng – Sidewalks and Utility Strips

g.       Vai đường, mái dốc lề, mương thoát nước – Shoulders, Side Slopes, and Ditches

h.       Mặt đường – Pavenment

i.         Bề rộng đường trong trong khu đô thị - Right-of-Way Widths on Local Streets

4.       Hình học mặt bằng tuyến – Horizontal Alignment

a.       Đường cong tròn – Circular Curvers

b.       Đường cong phức tạp – Compound Curvers

c.       Đường cong đảo hướng – Reverse Curvers

d.       Siêu cao – Superelevation

e.       Tầm nhìn trên đường cong nằm – Sight Distance on Horizontal Curvers

5.       Hình học trắc dọc tuyến – Vertical Alignment

a.       Đường cong đứng – Vertical Curvers

b.       Tầm nhìn trên đường cong đứng lồi – Sight Distance on Crest Vertical Curvers

c.       Tầm nhìn trên đường cong đứng lõm – Sight Distance on Sag Vertical Curvers

6.       Hình học tuyến tại nút giao – Geometric Properties of At-Grade Intersections

a.       Nút giao chữ T – “T” Intersections

b.       Nút giao chữ thập – Four-Leg Intersections

c.       Nút giao nhiều nhánh – Multileg Intersections

d.       Góc tiếp cận vào nút – Angle of Approach

e.       Tầm nhìn tại nút giao – Intersection Sight Distance

f.        Khoảng cách – Spacing

g.       Bán kính bó vỉa tại nút – Curb Return Radius

h.       Thiết kế đường đỏ tại nút – Profile Grade Line (PGL) at Intersections

i.         Mở rộng làn xe tại nút – Channelization

j.         Đường cong đứng lỗi, lõm tại nút giao – Crest and Sag Vertical Curvers with Respect to Intersections

k.       Lối xe đạp tại nút giao – Bicycles at Intersections

l.         Bố trí mạng lưới đường – Street Layout

m.     Chỗ quay đầu xe – Cul-de-sacs and Turnarouds

7.       Bản vẽ điển hình trắc dọc và mặt bằng đường – Typical Street Plan and Profile

Phần 2: Thiết kế san lấp – Grading and Earthwork

1.       Giới thiệu thiết kế san lấp – Grading Introduction

2.       Đường đồng mức thiết kế - Contour Grading

a.Mô tả đường đồng mức – Description of Contour Lines

b.       Đặc tính của đường đồng mức – Characteristics of Contour Lines

c.       Đường đồng mức của bề mặt tự nhiên – Contour Line Patterns for Natural Surfaces

d.       Đường đồng mức của bề thiết kế - Contour Line Patterns for Constructed Surfaces

e.       Nội suy cao độ - Spot Elevation

f.        Độ dốc bề mặt – Ground Slope

3.       Thiết kế san lấp – Establishing the Grading Plan

a.       Thiết kế san lấp cho khu dân cư – Grading for Residential Purposes

b.       Thiết kế san lấp cho khu thương mại – Grading in Commercial Sites

4.       Các phương pháp tính toán khối lượng đất – Earthwork TakeOff Methods

a.       Phương pháp mặt cắt ngang – Cross-Section Method

b.       Phương pháp đường đồng mức – Contour Method

c.       Phương pháp so sánh hai bề mặt – Comparing DTMs

5.       Chuyển đổi các loại khối lượng đất – Adjustments to Eartwork Quantities

a.       Đất hữu cơ – Topsoil

b.       Nền hạ - Subbase

c.       Đường dây đường ống – Utilitties

d.       Hệ số trương nở - Shrinkage

Phần 3: Thiết kế thoát nước mưa – Storm Drainage Design

1.       Thoát nước mặt đường – Pavement Drainage

a.       Lưu lượng tại bó vỉa và rãnh thu – Flow in Curb and Gutter

b.       Giếng thu – Inlets

c.       Khả năng nhận nước của giếng thu – Inlet Capacity

2.       Vạch tuyến mạng lưới và bố trí giếng thu – Storm Sewer and Inlet Layout

a.Vị trí giếng thu trên đường – Location of Inlets in Streets

b.       Vị trí giếng thu ngoài phạm vi mặt đường – Location of Inlets Outside of Paved Areas

c.       Giếng thăm – Manholes

d.       Các vấn đề cần quan tâm trong quản lý nước mưa – Stormwater Management Considerations

e.       Thiết kế đường kính cống – Pipe Design

f.        Vật liệu cống – Pipe Materials

g.       Thiết kế thoát nước nền đường – Underdrain Design

3.       Tính toán thủy lực cho cống và kênh – Hydraulic desing for pipe and channels

a.       Tổn thất năng lượng trong mạng lưới cống thoát nước – Energy Losses in Pipe Systems

b.       Đường mực nước trong hệ thống cống – Hydraulic Grade Line in Pipe Systems

4.       Trình tự thiết kế mạng lưới thoát nước mưa – Procedure for Storm Sewer Design

a.       Thu thập dữ liệu – Data Collection

b.       Tối ưu vị trí bố trí giếng thu – Evaluate Sump Inlet Locations

c.       Các vị trí giếng thu đặc biệt – Other Inlet Locations

d.       Bố trí mạng lưới cống – Pipe Layout

e.       Trắc dọc hệ thống cống – Profile the System

f.        Thiết kế đường kính cống – Tentative Pipe Sizes

g.       Tối ưu thiết kế - Final Assessment

5.       Cống ngang đường – Culverts

a.       Các thành phần – Components

b.       Thiết kế thủy lực cống ngang đường – Culvert Hydraulics

c.       Kiểm soát cửa vào – Inlet Control

d.       Kiểm soát cửa ra – Outlet Control

6.       Trình tự thiết kế cống ngang đường – Procuder for Culvert Design

a.       Ví dụ về thiết kế cống ngang đường – Culvert Design Example

b.       Cống ngang đường chính – Major Culverts

7.       Thiết kế hồ điều tiết – Pond desgin

a.       Các loại hồ  - Pond types

b.       Thể tích cần thiết của hồ - Pond Volumes

c.       Công trình kiểm soát trong hồ - Riser Structures

Mỗi buổi học: 1h lý thuyết, 1h30 thực hành, các buổi tối trong tuần từ 6h30 đến 9h00

Thời lượng khóa học: 12 buổi

Học phí: 3 triệu / kỹ sư; 2 triệu / sinh viên

Giảng chính: Th.s Phạm Ngọc Sáu, giảng viên khoa Kỹ thuật Đô thị, đại học kiến trúc tp.HCM

Trợ giảng: một kỹ sư từ công ty SEAPE Việt Nam.

Lớp học tối đa 6 bạn.

Tài liệu tham khảo cho khóa học:

1.       Sổ tay thiết kế hạ tầng - Land development handbook

2.       Sổ tay thiết kế thoát nước mưa – Stormwater Collection systems design handbook

3.       Hướng dẫn thiết kế đường – Roadway Design and Construction Manual

:
More
Về đầu trang