Khai giảng khóa học tính toán kết cấu hạ tầng ngày 03-07-2017

Date: 08/06/2017
Mời các bạn quan tâm tham gia khóa học tính toán kết cấu hạ tầng, sẽ khai giảng vào ngày 03-07-2017, học thứ 2 và thứ 4, bắt đầu 7h00 PM - 9h00 PM

Các phần mềm các bạn cần chuẩn bị: MathcadPrime 3.0, Geo 5, Geoslope, Plaxis

Học sẽ gắn liền giữa lý thuyết và thực hành.

Mọi chi tiết để đăng ký tham gia lớp các bạn liên hệ anh Nguyễn Văn Hiểu, theo thông tin bên dưới.

Lớp học tối đa 6 học viên. Các bạn ở xa có thể tham gia qua livestream trên facebook trong nhóm tính toán kết cấu hạ tầng.

 

:
More
Về đầu trang