BIM LOD 400-500 cho hạ tầng: MÔ HÌNH CHI TIẾT, BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG, QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ- tháng 10 năm 2017

Date: 31/07/2017
Sau khi thực hiện dựng mô hình hạ tầng bằng Civil 3D và Revit, bước tiếp theo là khai thác thông tin mô hình. Phân chia công việc giữa các nhóm và mỗi phần việc trên mỗi phần mềm. Khóa học này nhằm hướng tới mục tiêu khia thác thông tin mô hình, để có được khối lượng chi tiết cho các hạng mục hạ tầng: "MÔ HÌNH CHI TIẾT, BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG, QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ"

Một số hình trích từ dự án thực tế đã thực hiện bằng các phần mềm Civil 3D, Revit, Dymano, Naviswork - gọi là chuỗi công nghệ BIM.

:
More
Về đầu trang