Văn bản của Sở GTVT ngày 23/06/2014 về việc khuyến khích ứng dụng mô hình BIM vào quản lý đầu tư xây dựng, khai thác, vận hành công trình giao thông công chính trên địa bàn TPHCM

Date: 12/08/2014
www.kythuatdthi.com (sưu tầm) Văn bản của Sở GTVT ngày 23/06/2014 về việc khuyến khích ứng dụng mô hình BIM vào quản lý đầu tư xây dựng, khai thác, vận hành công trình giao thông công chính trên địa bàn TPHCM

:
More
Về đầu trang