Các cấp độ BIM cho cầu và tủ điện

Date: 07/04/2016
Khái niệm các cấp độ BIM, để hướng tới nội dung cần thể hiện cho từng cấp độ, tư vấn thiết kế sẽ thể hiện từ LOD100 đến LOD400, phần LOD500 sẽ do nhà thầu thi công hoặc chủ đầu tư, người quản lý dự án thực hiện trên cơ sở LOD400.

Sau đây là một số hình ảnh của một số lĩnh vực để chúng ta cùng phân biệt các mức độ khác nhau của LOD.

mô hình thông tin cho một tủ điện ngoài đô thị

mô hình thông tin cho một cây cầu

Mô hình thông tin cho một mối nối

Một điển hình về thông tin mô hình BIM ở các cấp độ, chúng ta xem chi tiết thông tin về chiếc ghế này.

Bài tiếp theo sẽ giới thiệu với các bạn các cấp độ BIM của các hạng mục khác của hạ tầng

:
More
Về đầu trang