BIM - khái niệm các cấp độ BIM

Date: 08/09/2015
Theo bản nháp lấy ý kiến của tài liệu LEVEL OF DEVELOPMENT SPECIFICATION năm 2015, BIM có thể được chia thành 4 cấp độ. Bao gồm: 100, 200, 300, 400. Tương ứng với mỗi cấp độ là các giai đoạn thiết kế. Có thể được hiểu là: Ý tưởng, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công (Conceptual, Basic, Technical, Construction).

Tổng quan BIM có 4 cấp độ

Các thông tin chi tiết theo từng cấp độ cho các giai đoạn BIM của chi tiết và liên kết trong cầu thép

:
More
Về đầu trang