BIG BIM LITTLE BIM The Practical Approach

Date: 20/07/2015
BIM = Building Information Modeling, là xu hướng đang và sẽ phát triển trong tương lai lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng đô thị. Để áp dụng BIM, cần phải có hệ thống quản lý và tiêu chuẩn áp dụng từ giai đoạn bắt đầu sơ phác dự án đến khi hoàn thiện xây dựng vận hành quản lý. BIM gồm có lý thuyết và phần mềm làm công cụ thực hành BIM.

Sách BIG BIM LITTLE BIM The Practical Approach, sẽ giúp chúng ta có khái niệm về cách tổ chức một dự án ứng dụng BIM như thế nào. Mời các bạn quan tâm lĩnh vực BIM tham khảo sách này theo link sau

https://www.dropbox.com/s/nyiohflapx5uz9b/BIG%20BIM%20LITTLE%20BIM%20The%20Practical%20Approach.pdf?dl=0

Một số hình ảnh trích từ sách

:
More
Về đầu trang