Training công ty Tedi South- xí nghiệp Sắt bộ 2016

Date: 08/06/2016
Được sự tin tưởng của công ty Tedi South xí nghiệp sắt bộ, KD Training + SeapeVN đang thực hiện chuyển giao công nghệ cho công ty với các nội dung về BIM cho lĩnh vực cầu đường và hạ tầng.

Một số hình ảnh của buổi học.

Giảng chính là giảng viên Phạm Ngọc Sáu, trường ĐH Kiến Trúc Tp.HCM, khoa kỹ thuật đô thị

và kỹ sư Lê Khánh Trình công ty SeapeVN trợ giảng hỗ trợ các kỹ sư thực hành.

và kỹ sư Nguyễn Văn Hiểu công ty SeapeVN trợ giảng hỗ trợ các kỹ sư thực hành.

Các kỹ sư tập trung cho công nghệ mới.

Toàn cảnh phòng học.

:
More
Về đầu trang