Thiết kế bãi đỗ xe với Civil 3D 2017

Date: 17/05/2016
Civil 3D 2017, Corridor có thể được tạo từ Featureline và clean up tại góc giao. Điều này giúp mô hình BIM cho các chi tiết giao thông được chính xác. Đặc biệt là dành cho bó vỉa của bãi đỗ xe, lối vào công trình...

Mặt bằng đường đồng mức bãi đỗ xe

Mô hình Naviswork bó vỉa, những góc vuông không còn bị chồng lấp như các phiên bản trước

Bề mặt 3D xem trong Civil 3D

 

:
More
Về đầu trang