Khai giảng khóa học 08-2016

Date: 12/08/2016
Đáp ứng nhu cầu học tập của các bạn mong muốn tiếp cận Civil 3D để đáp ứng công việc và học tập, cũng là nền tảng của BIM cho hạ tầng. Ngày 11-08-2016. Tại văn phòng SEAPE đã khai giảng khóa học mới.

So sánh giữa tiếp cận công nghệ BIM và cách thiết kế truyền thống bằng CAD

Khóa học với phụ trách chính: giảng viên Phạm Ngọc Sáu

Cùng phụ trách lớp học còn có Kỹ sư Lê Khánh Trình

Và kỹ sư Nguyễn Văn Hiểu, để cùng hỗ trợ các bạn tham gia khóa học.

 

 

:
More
Về đầu trang