Khải giảng Civil 3D online thiết kế hạ tầng ngày 05-04-2019

Date: 03/04/2019
Khải giảng Civil 3D online thiết kế hạ tầng ngày 05-04-2019

chia sẽ với các bạn sơ đồ áp dụng Civil 3D trong thiết kế hạ tầng, một sơ đồ để các bạn tham khảo.
Áp dụng sơ đồ này như thế nào và cập nhật mới nhất cho Civil 3D 2019, mình sẽ trình bày chi tiết trong khóa học sắp tới. Vì mỗi phiên bản Civil 3D có thêm tính năng mới nên sơ đồ cần phải được cập nhật thêm.

Mô tả hình

Mô tả hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng trực tiếp với thầy Sáu qua facebook: https://www.facebook.com/phampham.sau

:
More
Về đầu trang