Civil 3D - Nạo Vét Luồng Tàu

Date: 13/11/2015
Với những tính năng mạnh mẽ : Mô hình bề mặt, tạo tim tuyến, corridors, grading, tính khối lượng nạo vét, trình bày trắc dọc, trắc ngang xuất bản in tự động,cập nhật thay đổi phương án tự động… phần mềm Civil 3D sẽ hổ trợ người thiết kế và tính toán khối lượng nạo vét luồng tàu hàng hải dễ dàng nhất.

Sử dụng phần mềm Civil 3D hổ trợ, kỹ sư thiết nạo vét luồng tàu sẽ có nhiều thời gian tối ưu phương án thiết kế, cũng như đưa ra khối lượng tính toán nhanh và chính xác nhất.

:
Về đầu trang