Citilabs Cube - Quy hoạch giao thông đô thị

Date: 23/10/2015
Cube - là phần mềm của hãng Citilabs - chuyên về quy hoạch giao thông đô thị, quy hoạch sử dụng đất. Thực hiện mô phỏng nhu cầu giao thông đô thị cùng với sự phát triển của quy hoạch sử dụng đất, gọi là quy hoạch tích hợp.

Cube - cho phép người dùng đưa ra các kịch bản cho sử dụng đất trong tương lai gắn với phát triển giao thông đô thị.

Cube được ứng dụng để:

1. Xác định quy mô mặt đường trong tương lai

2. Mông phỏng nhu cầu  giao thông đô thi

3. Các tuyến xe buýt, các tuyến metro.

Khi không có Cube chúng ta thực hiện tính toán nhu cầu giao thông đi lại giữa các khu chức năng thực hiện trên excel, thì nay Cube đưa nhu cầu lên máy tính và chạy mô phỏng, giúp giảm thời gian tính toán, và có nhiều kịch bản lựa chọn cho giao thông đô thị trong tương lai.

 

:
Về đầu trang