Plaxis- tính toán công trình tương tác với đất

Plaxis- TBM -phần 4-Khai báo tải trọng
Plaxis- TBM -phần 4-Khai báo tải trọng Free
Plaxis- TBM -phần 3-khai báo công trình hiện hữu bên cạnh đường hầm
Plaxis- TBM -phần 3-khai báo công trình hiện hữu bên cạnh đường hầm Free
Plaxis- TBM -phần 2-Khai báo mặt cắt ngang hầm tròn
Plaxis- TBM -phần 2-Khai báo mặt cắt ngang hầm tròn; tận dụng tính năng này để khai báo mặt cắt ngang cống tròn, ống HDPE trong tính toán nội lực Free
Plaxis- TBM -phần 1-Vẽ lớp đất
Plaxis- TBM -phần 1-Vẽ lớp đất Free
Plaxis-Chọn chiều sâu đặt hầm hợp lý
Plaxis-Chọn chiều sâu đặt hầm hợp lý Free
Plaxis 2D-Tường chắn bê tông cốt thép trên nền cừ tràm-6
Plaxis 2D-Tường chắn bê tông cốt thép trên nền cừ tràm-6- xuất kết quả tính toán Free
Plaxis 2D-Tường chắn bê tông cốt thép trên nền cừ tràm-5
Plaxis 2D-Tường chắn bê tông cốt thép trên nền cừ tràm-5-khai báo hoạt tải Free
Plaxis 2D-Tường chắn bê tông cốt thép trên nền cừ tràm-4
Plaxis 2D-Tường chắn bê tông trên nền cừ tràm-4-khai báo cừ tràm Free
Plaxis 2D-Tường chắn bê tông cốt thép trên nền cừ tràm-3
Plaxis 2D-Tường chắn bê tông trên nền cừ tràm-3-kết quả tính toán sơ bộ Free
Plaxis 2D-Tường chắn bê tông cốt thép trên nền cừ tràm-2
Plaxis 2D-Tường chắn bê tông trên nền cừ tràm-2-khai báo vật liệu Free
Pham Ngoc Sau 0902534019
Pham Ngoc Bay 0972290107
Le Khanh Trinh
Luong Thanh Anh
Nguyen Van Hieu
Nguyen Van Chi Duc
KYTHUATDOTHI.COM © 2005-2018
Thiên Đường mua sắm,Đồ gia dụng, Quạt & Máy nóng lạnh, Máy tính và Laptop