Plaxis- tính toán công trình tương tác với đất

Plaxis-thể loại tính Undrained- thông số địa chất
Plaxis-thể loại tính Undrained- thông số địa chất Free
 Plaxis-thảo luận thông số tính toán -1
Plaxis-thảo luận thông số tính toán -1; lỗi về nhập ngày trong tính toán cố kết Free
Plaxis-cống hộp lòng rạch-thảo luận-2
Plaxis-cống hộp lòng rạch-thảo luận-2 Free
Plaxis-Thảo luận-bấc thấm xử lý nền đất yếu
Plaxis-xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm-thảo luận Câu hỏi bạn: Lê Hữu Lành, hiện đang theo học nghành Địa chất công trình tại Huế. Hiện em đang sử dụng phần mềm Plaxis 8.2 để tính toán xử lí đất yếu bằng bấc thấm S=1.5m.... Free
Giải đáp thắc mắc tính cống hộp- lòng rạch
Giải đáp thắc mắc tính cống hộp- lòng rạch Free
Plaxis- TBM -phần 9-Phân tích kết quả tính toán
Plaxis- TBM -phần 9-Phân tích kết quả tính toán Free
Plaxis- TBM -phần 8-Tính toán
Plaxis- TBM -phần 8-Tính toán Free
Plaxis- TBM -phần 7-Phát sinh lưới phần tử hữu hạn
Plaxis- TBM -phần 7-Phát sinh lưới phần tử hữu hạn Free
Plaxis- TBM -phần 6- khai báo vật liệu kết cấu hầm
Plaxis- TBM -phần 6- khai báo vật liệu kết cấu hầm Free
Plaxis- TBM -phần 5-khai báo vật liệu đất
Plaxis- TBM -phần 5-khai báo vật liệu đất Free
Pham Ngoc Sau 0902534019
Pham Ngoc Bay 0972290107
Le Khanh Trinh
Luong Thanh Anh
Nguyen Van Hieu
Nguyen Van Chi Duc
KYTHUATDOTHI.COM © 2005-2018
Thiên Đường mua sắm,Đồ gia dụng, Quạt & Máy nóng lạnh, Máy tính và Laptop