TRAINING REVIT CHO VIỆN KỸ THUẬT BIỂN ( ICOE)

Date: 08/11/2017
Được sự tin tưởng của Viện Kỹ Thuật Biển , công ty SEAPE VN +KD Training thực hiện training các phần mềm nền tảng cho công nghệ BIM. Chuỗi công nghệ BIM mà Viện Kỹ Thuật Biển lựa chọn áp dụng gồm : Revit, Naviswork, Infrawork,BIM 360, BIM Glue , do Th.s Phạm Ngọc Bảy và một số cộng sự Training Bắt đầu từ tháng 11 năm 2017.

Một số hình ảnh buổi học

:
More
Về đầu trang